RUTAR2

Filozofski večer v domžalski knjižnici v torek 13. marca ob 19.00. Tokratno razmišljanje dr. Dušana Rutarja nosi naslov Štirje jezdeci apokalipse. O dokončnem zatonu kapitalizma in rojevanju novega, o prihodnosti človeške eksistence, svobode razmišljanja in tega, kar imamo ljudje med seboj.

Več informacij o organizaciji odhoda dobite pri Maji Justin, o vsebini pa na spletni strani, ki jo najdete na tej povezavi.

Dostopnost