nadarjeniVse že prepoznene nadarjene dijake (dijake, ki so oddali Poročilo OŠ o prepoznani nadarjenosti, ali so bili na novo prepoznani v srednji šoli) vabimo, da razmislijo, na katerem področju želijo v tem šolskem letu svoje znanje in sposobnosti nadgraditi  in  kakšne prilagoditve potrebujejo.  

Na osnovi pisnih prošenj , ki jih oddate do vključno 3. oktobra 2012 svetovalni delavki Cveti Tratnik, bomo skupaj izdelali individualizirani program (INDEP), ki bo v kar največji meri sledil vašim potrebam in željam. Prošnjo naj podpišejo tudi starši.
V primeru vprašanj, negotovosti ali nejasnosti se obrnite na Cveto Tratnik ali Jasmino Velikanje.
Dostopnost