počitniceTudi letos bo ob koncu šolskega leta v četrtek, 21.6., ob 8.30 v športni dvorani Gimnazije Jurija Vege zaključna prireditev. Po končani prireditvi bo malica, po malici pa sledi podelitev spričeval in obvestil o uspehu. Dijaki, ki imate opravljene vse obveznosti za tekoči letnik, ob prevzemu spričevala oddajte razredniku tudi vpisnico za naslednji letnik.

Ne pozabite vrniti učbenike v knjižnico. Dijaki, ki boste opravljali izpite (predmetne-izboljševanje ocen v 3. letniku oz. popravne) morate oddati prijavnice v nabiralnik na Gimnaziji (nasproti tajništva) najkasneje do 22.6.2012. Izpiti se bodo pričeli 2.7. Razpored izpitov bo objavljen najkasneje 30.6. na oglasni deski in na spletni strani šole. Prijavnice za izpite se nahajajo pri “nabiralniku” na Gimnaziji in na tej povezavi. Po opravljenih popravnih izpitih ob prejemu spričevla oddate tudi vpisnico v višji letnik.

Dostopnost