Opravljanje izpitov opteka na dva načina:

 

DELNI IZPITI

  • – za udeležence izobraževanja s predavanji.

KONČNI IZPITI

  • – za samoizobraževalce
  • – za udeležence izobraževanja, ki na delnih izpitih niso bili uspešni oziroma jih niso opravljali.

Delni izpiti so  določeni v šolskem koledarju, oziroma dogovorjeni s profesorjem. Razpisani izpitni roki po končanih predavanjih so obvezni. Morebitno neudeležbo je potrebno predhodno opravičiti. Dodatni izpitni roki se izvajajo enkrat mesečno in so objavljeni v letnem delovnem načrtu šole.

Dostopnost