Izobraževanje poteka tako, da so obseg, časovna razporeditev predavanj in izpitni roki prilagojeni odraslim udeležencem. Predavanja za posamezne predmete si sledijo v časovnem zaporedju in potekajo v prostorih poklicne šole in gimnazije. To pomeni, da udeleženci izobraževanja poslušajo predavanja pri posameznem predmetu za celotni izobraževalni program, opravijo izpite in nadaljujejo z drugim predmetom. Izpit za višji letnik lahko opravljajo tudi če še nimajo opravljenega izpita za predhodni letnik.

 

Predavanja potekajo do štirikrat tedensko po štiri šolske ure, v popoldanskem času. Udeležba ni obvezna vendar priporočljiva. Urniki so pripravljenu ob začetku predavanj, za celo šolsko leto. Spremembe se objavljajo v obvestilih za vpisane.

 

Praktično izobraževanje poteka v šoli in v podjetjih. 

Dostopnost