ntf

Predstavitev Naravoslovno tehniške fakultete, programa metalurgija in materiali bo v četrtek, 17. 1. 2013, 3. šolsko uro v predavalnici.
Vabljeni zaiteresirani dijaki 3. in 4. letnika programov gimnazija in strojni tehnik.
Pred udeležbo pridobite dovoljenje učitelja za odsotnost od pouka.
Dostopnost