Gimnazija 320x213

V dopisu staršem, kjer smo podali informacijo o šolski prehrani v naslednjem šolskem letu, je prišlo do dveh napak:

  1. 1.V naslednjem šolskem letu bodo do brezplačne malice upravičeni dijaki, kjer je dohodek na družinskega člana nižji od 42% (in ne 30, kot je bilo prvotno objavljeno) neto plače v RS.
  2. 2.Vlogo za subvencijo lahko oddate do konca avgusta (in ne junija) na pristojnem centru za socialno delo, če želite malico prejemati od 1. 9. 2012.

Za napako se opravičujemo.

Dostopnost