MGL Dijake, ki so se odločili za abonma Mladinskega gledališča, obveščamo, da bosta prvi dve predstavi na sporedu v novembru, in sicer 6. novembra Razredni sovražnik, 14. novembra pa Pohujšanje v dolini šentflorjanski. Za vsako od obeh predstav je na voljo še nekaj kart za neabonente. Več informacij pri prof. Romani Kokošar. Predstave…

Dostopnost