Opravljanje izpitov

Opravljanje izpitov opteka na dva načina:   DELNI IZPITI – za udeležence izobraževanja s predavanji. KONČNI IZPITI – za samoizobraževalce – za udeležence izobraževanja, ki na delnih izpitih niso bili uspešni oziroma jih niso opravljali. Delni...

Gimnazija

Program se izvaja samo kot individualni organizacijski model (samoizobraževanje).     Predmetnik Obvezni predmeti 1. 2. 3. 4. Skupno Slovenščina 4 4 4 4+1 595 Matematika 4 4 4 4+1 595 Prvi tuji jezik 3 3 3 3+1 455 Drugi tuji jezik 3 3 3 3 420 Zgodovina 2 2 2...

SSI: strojni tehnik

Program se izvaja samo v obliki individualnega organizacijskega modela (samoizobraževanje).   Predmetnik

Plačilni pogoji

V ceno šolnine so vključena predavanja ali konzultacije, prvi redni izpitni rok ob koncu predavanj, priprave na poklicno maturo ali zaključni izpit ter svtovanje pred, med in po izobraževanju.   Šolnino je možno poravnati v največ 8 obrokih.   POPUSTI 10%...
Stran 2 od 3123