Program se izvaja samo kot individualni organizacijski model (samoizobraževanje).

 

 

Predmetnik

Obvezni predmeti

1.

2.

3.

4.

Skupno

Slovenščina

4

4

4

4+1

595

Matematika

4

4

4

4+1

595

Prvi tuji jezik

3

3

3

3+1

455

Drugi tuji jezik

3

3

3

3

420

Zgodovina

2

2

2

2

280

Likovna umetnost

2

70

Glasba

2

70

Geografija

2

2

2

210

Biologija

2

2

2

210

Kemija

2

2

2

210

Fizika

2

2

2

210

Psihologija

2

70

Sociologija

2

70

Filozofija

2

70

Informatika

2

70

Izbirni predmeti 

3

3


5-9

630

Dostopnost