Gimnazija 320x213Obveščamo vas, da se bo za vpis v dodiplomski študij spremenil prijavni postopek. Vpis bo po novem potekal izključno preko portala eVŠ (informacijski sistem visokega šolstva RS). Prijava s pisnim obrazcem po pošti tako ne bo več mogoča; mogoča bo le elektronska prijava.

Elektronski prijavni obrazec se ne bo bistveno razlikoval od dosedanjega. Naslov spletnega portala, kjer bo mogoče oddati prijavo za vpis, bo http://portal.evs.gov.si/prijava/, vendar bo aktiviran šele z objavo razpisa za vpis.

e-prijava bo možna na dva načina: s kvalificiranim digitalnim potrdilom (e-podpis) ali uporabniškim imenom in geslom. Za oba načina prijave kandidat potrebuje svoj elektronski naslov, saj bo nanj prejel tudi obvestilo o oddani prijavi in oddano prijavo. Glede na to, da ima posamezen način prijave svoje prednosti in slabosti, bi kandidate želeli pozvati, da se v čim večji meri odločijo za pridobitev brezplačnega kvalificiranega digitalnega potrdila. Pridobijo si ga lahko pri naslednjih ponudnikih:
•        SIGEN-CA (www.sigen-ca.si),
•        POŠTA®CA (postarca.posta.si),
•        HALCOM-CA (www.halcom.si),
•        AC NLB (www.nlb.si).


Digitalno potrdilo namreč bistveno olajša postopek prijave (ni fizičnega podpisovanja in pošiljanja prijave po pošti, ponovnega tiskanja in pošiljanja po pošti v primeru popravljanja vloge), hkrati pa skrajša tudi morebitne ostale postopke (npr. subvencionirano bivanje, bančno poslovanje, davčne obveznosti).

Dostopnost