smetovnopovabiloAkciji Očistimo Slovenijo 2012 se tudi letos pridružuje Eko šola Gimnazije Jurija Vege Idrija. Vabimo vse dijake in učitelje, da se pridružijo akciji, ki bo potekala 24. marca. Vsem dijakom, ki se bodo udeležili akcije bo šola priznala 6 ur za obvezne izbirne vsebine oziroma interesne dejavnosti po lastni izbiri ali en pohod za tiste dijake, ki se niso udeležili tednov športa.

Dijaki, ki se nameravajo akcije udeležiti naj se prijavijo pri svojih razrednikih do 20.3. Ura in zbirališče bosta objavljena naknadno. Če boste sodelovali na akciji v okviru drugih društev, zahtevajte potrdilo o udeležbi.

Dostopnost