Vpis v skupinski način izobraževanja poteka konec avgusta in septembra v tekočem šolskem letu. V individualni (samoizobraževalni) način izobraževanja izobraževanja vpisujemo celotno šolsko leto, do zapolnitve razpisanih mest.

 

Z vsakim kandidatom opravimo uvodni pogovor, kjer mu glede na dosedanje izobraževanje, možnosti, potrebe in želje svetujemo in predstavimo šolanje in nato skupaj oblikujemo izobraževalni načrt.

 

Kandidat je vpisan, ko predloži zahtevano dokumentacijo, podpiše pogodbo o izobraževanju in v primeru, da se samoizobražuje, plača vpisnino.

Dostopnost