images 1Dijakinje in dijaki, ki  bi si radi pridobili status športnika, oddajte vloge na tajništvu šole do 30. septembra. Vlogi priložite ustrezno dokumentacijo iz 6. člena Pravilnika za dijake športnike, ki si pridobijo status na GJV. Celoten pravilnik je objavljen tudi na spletni strani šole pod »Pravilniki in evidence«. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.

6. člen

Ob prošnji za pridobitev ali podaljšanje ugodnosti statusa športnika mora dijak predložiti:

  • ·potrdilo kluba o članstvu, iz katerega mora biti razviden nivo tekem, na katerih dijak nastopa, in doseženi rezultati v predhodnem letu
  • ·število treningov, ki jih mora opraviti v tednu in okvirni terminski plan treningov in predvidenih tekem, v šolskem letu
  • ·soglasje staršev za uveljavljanje ugodnosti statusa športnika
  • ·druga potrdila, ki se nanašajo na športno dejavnost dijaka (kategorizacija, članstvo v reprezentancah…)

 

 

 

 

 

Idrija, 19.09.2012                                                                             Aktiv športnih pedagogov

Dostopnost