TOM logotip moder

TOM telefon je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami. Na brezplačni telefonski številki 116 111 lahko vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro, svetovalcem zaupajo svoje težave ali jih prosijo za nasvet in dodatne informacije. Anonimnost in zaupnost pogovora sta zagotovljeni.

Na ta način želijo mlade vzpodbuditi k razvijanju samozavesti in komunikacijskih spretnosti ter jih pripraviti na samostojno reševanje konfliktnih situacij.

TOM telefon deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Ustanovljen je bil leta 1990 na pobudo Komisije za otrokove pravice pri ZPMS. Nacionalna mreža TOM povezuje okoli 100 usposobljenih svetovalcev.  Sestavlja jo 8 svetovalnih skupin: Idrija, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Slovenske Konjice, Tolmin in Velenje. Več informacij na spletni strani http://www.e-tom.si/ in na FB organizacije.

Dostopnost