Skoči na glavno vsebino

V okviru Erasmus+, ki je namenjen predvsem izmenjavi učiteljev, sva se z ravnateljico Karmen Vidmar na Malti udeležili posveta na temo Šola za 21. stoletje. Udeleženih je bilo 44 učiteljev iz šestih držav, in sicer: Belgije, Romunije,Estonije, Slovenije, Nizozemske in gostiteljice Malte.

Srečanje je potekalo prvi teden novembra na otoku Gozo, severno od Malte. Že prvi dan smo se razdelili v delovne skupine, ki so bile nacionalno čim bolj mešane. V teh skupinah smo vsak dan obravnavali eno izmed aktualnih tem, ki so se dotikale šole prihodnosti. Naša temeljna naloga pa je bila vseskozi misliti na končno skupinsko predstavitev šole za 21. stoletje. Zadnji dan smo po skupinah na izjemno izvirne načine predstavljali svoje vizije šole prihodnosti. Vse skupine so poudarjale več avtonomnosti za šolo in učitelja, več ustvarjalnosti, učenja s pomočjo projektov, sodelovalnega učenja in učenja za znanje, ne za točke oz. ocene. Izjemno pomembno je ustvarjalno učno okolje, ki ga ustvarja učitelj z več sodelovanja in povezovanja na vseh ravneh.  Skratka, vsi smo prišli do sklepa, da se šola mora prilagoditi novim razmeram, ne sme zaostajati v miselnosti, saj izobražuje za poklice, ki jih danes še ne poznamo.

Srečanje je bilo izjemno koristno, saj sva spoznali, da se povsod v Evropi srečujemo s podobnimi problemi in izzivi in da je nujno, da se šola na evropski ravni začne spreminjati, povezovati in prilagajati povsem novim razmeram, ki nastajajo s hitrim napredkom.

 

Dostopnost