Konzultacije

Šolsko leto 2019/2020

Učitelj Dan in ura
Beovič David
Bogataj Nataša
Brložnik Danijela  po dogovoru ob 7.00 ali 14.00
Česnik Vončina Irena
Boh Marija
Drev Jurij  tor. 7.45 – 8.30
Gnezda Irma
Graovac Nataša
Gregorač Srečko
Justin Jerman  Maja
Kalan Branko
Kavčič Andrej
Klenovšek Ivan
Kokošar Romana  po dogovoru
Kremžar Jerman Maria Ana
Lipušček Sergeja  po dogovoru
Mrak Ester
Pirih Tanja  po dogovoru
Pivk Tatjana
Poljanec Sandra po dogovoru
Poljanšek Marjanca  po dogovoru
Rejec Janja
Rudolf Božena
Seljak Manica  po dogovoru
Slak Karmen  po dogovoru
Stepančič Klavdija  po dogovoru
Šemrl Kosmač Valerija  sre. 11.00 – 11.30
Švab Milada  po dogovoru
Tratnik Jerneja
Tuta Bojan
Uršič Silva  po dogovoru
Velikanje Jasmina
Verdnik Irena  po dogovoru
Vončina Robert
Završki Srečko  pet. 3. uro