Skoči na glavno vsebino

Dijaki izobraževalnih programov nižjega ali srednjega poklicnega  izobraževanja (3 leta) pridobijo naziv  poklicne izobrazbe, ko uspešno opravijo zaključni izpit.
Zaključni izpit obsega:

1.    pisni in ustni izpit iz slovenščine,

2.    izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaključni izpit poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku. Splošne informacije o zaključnem izpitu so objavljene na spletni strani Državnega izpitnega centra

Izobraževalni programi in izpitni katalogi so objavljeni na spletni strani Centra za poklicno izobraževanje.

ODDAJA VLOGE ZA ODOBRITEV TEME:
 Do dogovorjenega datuma mora kandidat oddati:  Vlogo za odobritev teme za izdelek ali storitev.

PRIJAVE K ZAKLJUČNEMU IZPITU:
K zaključnemu izpitu se je potrebno prijaviti najmanj 7 dni pred rokom na obrazcu Prijava k zaključnem izpitu.

ODJAVE OD ZAKLJUČNEGA IZPITA
Kandidat se lahko odjavi od zaključnega izpita v celoti ali od posameznega izpita najpozneje tri dni pred pričetkom izpita na obrazcu Odjava od zaključnega izpita – izpitne enote,
Če se ne odjavi, se šteje, da je izkoristil izpitni rok, tudi če ni pristopil k izpitu, razen v primeru višje sile.

Kandidati, ki se redno izobražujejo  se prijavijo in odjavijo pri tajnici za ZI – Danijela Brložnik.
Kandidati, ki se izobražujejo ob delu  se prijavijo in odjavijo pri vodji izobraževanja odraslih – Božena Rudolf

Obrazci so objavljeni na spletni strani Centra za poklicno izobraževanje.

Čas, kraj in razpored pisnega izpita iz slovenščine ter ustnega izpita iz slovenščine in zaključnega izdelka oz. storitve z zagovorom je za vsak rok objavljen na oglasni deski na POKLICNI ŠOLI.

Smernice za izdelavo poročila za izdelek oziroma storitev

ŠOLSKA PRAVILA O ZAKLJUČNEM IZPITU

Roki zaključnih izpitov v šolskem letu 2022/2023

Cenik opravljanja izpitov

Dostopnost