Športni dnevi

ŠPORTNI DNEVI

Športna dneva se ponudita dijakom 4. letnikov gimnazijskega programa in dijakom 4. T ter programu mehatronik operater (glede na dogovor o udeleženosti na tednih športa).

  • Jesenski športni dan: 28. 9. 2017
  • Zimski športni dan: predvideni termin 30. 1. 2018
Dostopnost