Razred Razrednik
1.A Karmen Slak Leoni
1.B Tatjana Pivk
1.M Jasmina Velikanje
1.T Srečo Završki
2.A Manica Seljak
2.B Irena Verdnik
2.M Jurij Drev
2.T Klavdija Stepančič
3.A Marjanca Poljanšek
3.B Romana Kokošar
3.T Sergeja Lipušček
3.M Tanja Pirih
4.A Maja Justin Jerman
4.B Nataša Graovac
4.T Silva Uršič