Skoči na glavno vsebino

Svet šole

Svet šole predstavljajo trije predstavniki ustanovitelja, od katerih je eden predstavnik lokalne skupnosti, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov. Predsednica sveta je Danijela Berložnik, predstavnica zaposlenih, namestnica...

Letni koledar

ŠOLSKI KOLEDAR 2023/2024 petek 1. 9. ZAČETEK POUKA Pon – pet 3. – 8. 9. Teden športa 3. letnik ponedeljek – petek 30. 10. –  3. 11. JESENSKE POČITNICE petek 22. 12. PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI sreda – torek 27. 12. – 2. 1....

Šolska malica

1. Prijava na šolsko malico se vloži na predpisanem obrazcu organizatorju šolske prehrane praviloma se odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom se lahko kadarkoli prekliče (pisna odjava), preklic velja z naslednjim dnem...

Razredništvo

  Razred Razrednik 1.A Karmen Slak Leoni  1.B Jerneja Tratnik 1.M Tanja Pirih 1.T Srečko Završki 2.A Manica Seljak 2.B Marjanca Poljanšek 2.M Jurij Drev 2.T Jasmina Velikanje 3.A Nataša Bogataj 3.B Melita Prezelj 3.M Andrej Kavčič 3.T  Danijela Brložnik...

Svet staršev

Starši organizirano uresničujejo svoj interes preko sveta staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestankom oddelka. Sestava Sveta staršev v šolskem letu 2023/2024 Zapisnik 5. 10. 2023...
Dostopnost