Svet staršev

Starši organizirano uresničujejo svoj interes preko sveta staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestankom oddelka. Sestava Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022 Zapisnik, 6. 2. 2020...

Letni koledar

ŠOLSKI KOLEDAR 2021/2022   sreda 1. 9. začetek pouka ponedeljek – petek 25. 10.  –  29. 10. jesenske počitnice petek 24. 12. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti ponedeljek-petek 27. 12. –  31. 12. novoletne počitnice    ...

Šolski sklad

Šola ima ustanovljen šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev: nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka, okrog polovico sredstev pa namenja subvencijam...

Svet šole

Svet šole predstavljajo trije predstavniki ustanovitelja, od katerih je eden predstavnik lokalne skupnosti, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov. Predsednica sveta je Manica Seljak, predstavnica zaposlenih, namestnica pa...

Gifted education

Much valuable experience has been gained from the beginning of implementing Koncept vzgojno izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju ( Concept of Gifted Education in Secondary Schools) in 2007 (Council of Experts of the Republik of...
Dostopnost