Skoči na glavno vsebino

Svet šole

Svet šole predstavljajo trije predstavniki ustanovitelja, od katerih je eden predstavnik lokalne skupnosti, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov. Predsednica sveta je Danijela Berložnik, predstavnica zaposlenih, namestnica...

Letni koledar

ŠOLSKI KOLEDAR 2023/2024 petek 1. 9. ZAČETEK POUKA Pon – pet 3. – 8. 9. Teden športa 3. letnik ponedeljek – petek 30. 10. –  3. 11. JESENSKE POČITNICE petek 22. 12. PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI sreda – torek 27. 12. – 2. 1....

Šolska malica

1. Prijava na šolsko malico se vloži na predpisanem obrazcu organizatorju šolske prehrane praviloma se odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom se lahko kadarkoli prekliče (pisna odjava), preklic velja z naslednjim dnem...

Svet staršev

Starši organizirano uresničujejo svoj interes preko sveta staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestankom oddelka. Sestava Sveta staršev v šolskem letu 2023/2024 Zapisnik 5. 10. 2023...

Pravilniki

Preberite si: Zakon o gimnazijah Spremembe in dopolnitve Zakona o gimnazijah Zakon o srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju Spremembe in dopolnitve Zakona o srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju Pravilnik o hišnem redu pravilnik o ocenjevanju...

Šolski zvonec

1. ura 7.50 – 8.35 2. ura 8.40 – 9.25 3. ura 9.30 – 10.15 odmor 30 min 4. ura 10.45 – 11.30 5. ura 11.35 – 12.20 6. ura 12.25 – 13.10 7. ura 13.15 – 14.00
Dostopnost