Skoči na glavno vsebino

Dijake zaključnih letnikov gimnazije in strojnega tehnika obveščamo, da se lahko prijavijo na predmetne izpite (izboljševanje ocen) najpozneje do petka, 19. 5. do 14. ure. Izpiti bodo potekali od 23.do vključno 25.5.

Za dijake, ki zaključujejo program mehatronik – operater, bo v istem terminu potekal spomladanski izpitni rok, zato se ti dijaki lahko prijavijo k dopolnilnim oz. popravnim izpitom. V skladu s Pravilnikom o ocenjevanju, se lahko dijaki prijavite največ k dvema izpitoma, na podlagi odobrene prošnje, ki jo morate nasloviti na ravnateljico, lahko tudi več, vendar največ en izpit na dan! 
S prijavo na popravne izpite dijaki 3.m v tem obdobju izkoristite junijski spomladanski rok in se v primeru neuspeha lahko ponovno prijavite na jesenski, avgustovski izpitni rok.

Prijavite se lahko s prijavnico, ki jo dobite na povezavi

Obrazec lahko dobite tudi v tajništvu ali pa v šoli na mizici v pritličju (pred tajništvom).
Izpolnjen obrazec oddajte v nabiralnik pri tajništvu ali pa ga pošljite po e-pošti izpit@gimidrija.si.
Na obrazcu poleg predmeta zapišite še ime in priimek učitelja, pri katerem opravljate izpit.
Dostopnost