Kolektor tudi letos za dijake programa gimnazija in strojni tehnik nudi možnost opravljanja mentorsko vodenega počitniškega dela, plačanega preko Študentovskega servisa. Od razpisanih tem so proste še tri teme (3, 4 in 6 – glej prilogo), ki ponujajo možnost raziskovalnega dela v avtentičnem okolju. Zainteresirani dijaki izpolnite prijavni obrazec (priloga) in utemeljitev prijave (priloga). Oboje oddajte prof. Jasmini Velikanje do torka, 8.5. 2018 do 14h (zbornica). V primeru večjega števila prijav od razpisanih tematik, bodo prednost imeli dijaki višjih letnikov oz.nadarjeni uspešni dijaki.

Priloge

Dostopnost