Skoči na glavno vsebino

V sredo, 10. 10. smo s skupino dijakov 2. letnikov gimnazije obravnavali vsebine povezane z migracijami: izseljevanje, priseljevanje, begunci in migrantska kriza.  Dijaki so se seznanili s pojmi, ki jih sicer vsak dan slišijo, a njihovega natančnega pomena ne poznajo, kot npr.: migrant, begunec, izseljenec. Spoznali so razloge za izseljevanje iz Slovenije in tudi razloge za priseljevanje v Slovenijo. Najbolj dragocene pa so bile osebne zgodbe ljudi, ki so se v preteklosti selili – bodisi iz Slovenije, bodisi znotraj (begunci z območja Soške fronte v notranjost Slovenije), tistih, ki so se v Slovenijo priselili iz različnih vzrokov.

V drugem delu smo se srečali s skupino mladih brez spremstva, ki je nastanjena v Postojni. Z različnimi aktivnimi metodami (risanje portreta, komuniciranje brez razumevanja jezika) smo prebili bariero, ki je prav gotovo obstajala, v nadaljevanju pa je stekel pogovor o podobnostih in razlikah med nami. Mladi so se pogovarjali v manjših skupinah, z nekaterimi vrstniki v slovenščini, z drugimi v angleščini.

Cilj tovrstnih vsebin je zmanjševanje predsodkov in boljše spoznavanje tematike. Glede na povratne informacije, ki so jih dajali dijaki, pa tudi pedagogi in mladi v postojnskem centru za mlade brez spremstva, lahko rečem, da je bil ta cilj dosežen. Ta dan je bil naš droben prispevek k ustvarjanju miroljubne in odprte družbe.

Dostopnost