Skoči na glavno vsebino

V naslednjem šolskem letu bomo v letni delovni načrt vključili sledeče projekte, v katerih bodo nova znanja in veščine pridobivali tako dijaki kot profesorji:

KA1 – Mobilnost šolskega osebja: GJV2020 – Dijak v središču učnega procesa

Opis: Cilj projekt je pridobiti uvid ter izkušnje v princip formativnega spremljanja in sicer preko opazovanja pouka. Ker v Sloveniji ni srednjih šol, kjer bi bilo formativno spremljanje bistven del pouka, zgledov ne moremo iskati doma, smo se odločili, da jih poiščemo v Španiji, Irski in Veliki Britaniji. Na podlagi izkušenj na drugih šolah bomo poskušali v naši šoli ustvariti spodbudno učno okolje, ki bo dijakom omogočalo razvijanje njihovih potencialov in veščin ter  postopoma uvajati fleksibilno organizacijo pouka oziroma osebno naravnanega učenja in poučevanja. Čas trajanja: 01. 07. 2016 – 30. 06. 2018. Koordinator: Božena Rudolf

KA1 – Mobilnost šolskega osebja: Prenovljena šola – usposobljen učitelj za izzive 21. stoletja

Opis: Zavedamo se, da so nekatera znanja kratkotrajna. Zato želimo s pomočjo projekta spoznati, kako pri poučevanju upoštevati sodobna spoznanja psihologije in didaktike ter izzvati spremembe v načinu poučevanja. Obenem pa želimo povečati motivacijo učiteljev za uvajanje sodobnih in učinkovitih metod in pristopov k poučevanju ter motivacijo dijakov za učenje. Čas trajanja: 01. 07. 2017 – 30. 06. 2019. Koordinator: Božena Rudolf

KA1 – Mobilnost  v PIU: Dvig mednarodne poklicne kompetence

Opis: Projekt poteka v sodelovanju s koncernom Kolektor ter korporacijo Hidria, natančneje v njihovih podjetjih v Nemčiji. V okviru projekta so predvidene tri mobilnosti štirih dijakov programa strojni tehnik (po dva v posamezno podjetje) in enega mentorja. Čas trajanja: 01. 09. 2017 – 30. 08. 2019. Koordinator: Valerija Šemrl Kosmač

KA2 – Projekti sodelovanja: ROOTS (Routes to Outdoor Oriented Teaching and Sustainability – Učne poti, ki spodbujajo dejavnosti na prostem in trajnostni razvoj

Opis: Cilj projekta je promocija zdravega načina življenja in povečana okoljska ozaveščenost med mladimi. Poti, ki so včasih služile povezavam med kraji, bomo uporabljali za povezovanje s svojimi koreninami, spoznavanje narave, raziskovanje človekovega vplliva na okolje in izvajanje fizičnih aktivnosti na prostem kot del rekreacije. Z ekskurzijami vzdolž teh poti bodo dijaki pridobili različne socialne spretnosti za uspešno socialno vključevanje, kar sta dva od glavnih prioritet projekta. Čas trajanja: 01. 09. 2017 – 30. 08. 2020. Koordinator: Božena Rudolf

 

Dostopnost