Skoči na glavno vsebino

Spodbuda tudi poleti ustvarjajočim dijakom!

Letos je SNG Drama po dobrih izkušnjah z osnovnošolci pripravila natečaj še za srednješolce z naslovom O čem sanjaš?, ki sovpada z osrednjim naslovom prihodnjih predstav – Utopija. Zanimivo, tudi z maturitetnim esejskim sklopom se sklada!

Razmislite o naslednjih vprašanjih: Kako občutite svet? Kakšen je vaš idealni svet? Ali sploh obstaja tak svet? Kako si predstavljaš utopijo? Si kdaj želiš, da bi spremenil svet? Kako bi ga spremenil?

Svoje razmišljanje lahko izrazite z umetnostnim ali neumetnostnim besedilom (verzi, proza, samogovor, dramsko besedilo, eseji, razmišljanja, opisi, spisi …), likovno delo (slike, risbe) ali glasbo, lahko pripravite koreografijo, fotografijo ali video. Vse to je del gledališke umetnosti, iščemo vaše odziva in asociacije, ki bodo uokvirili temo natečaja.

Želimo, da bi razmišljali o svetu, v katerem živite, in o svetu, v katerem bi želeli živeti. Kateri od obeh svetov je pravi? Vaše delo naj obravnava tematiko. Ki zanima vas in opisuje doživljanje sveta skozi vaše oči. Zanima nas, kako si predstavljate utopijo. Kakšen je utopični svet? Ali v utopiji svet sploh obstaja? Kakšen bi svet lahko bil? Razmišljate o večni ljubezni? Kaj je večnost? Ali v utopiji obstaja čas? Ali za življenje res potrebujemo denar? Ali v idealnem svetu obstajajo družbene ureditve, razlike med posamezniki, socialna ureditev? Kaj pa odnos od narave, je v idealnem svetu narava drugačna?

Rok za oddajo projektov je 30. september.

Sestavljalci natečaja vam za dodatni navdih ponujajo misli znamenitih ustvarjalcev na temo utopije.

Beseda utopija izhaja iz dveh sorodnih grških besed, ki pomenita nobeno mesto in dobro mesto. Besedo je skoval Thomas More za svojo knjigo Utopija iz leta 1516, v kateri opisuje namišljeno otoško skupnost v Atlantskem oceanu.

Utopija ni nič drugega kot resnica, ki je svet ni pripravljen slišati.  (Yann Arthus Bertrand)

Vsaka utopija se sooča s težavo: Kaj narediti z ljudmi, ki se ne vključijo vanjo? (Margaret Atwood)

Utopija pomeni drugje.  (John Malkovich)

Veliko ustvarjalnih navdihov in se prebiramo jeseni!

Dostopnost