Skoči na glavno vsebino

Na današnji pedagoški konferenci na daljavo, smo učitelji sprejeli sledeča določila, dijake in njihove starše pa seznanili z navodili za izvajanje pouka v teh izrednih razmerah. Navodila so sledeča:

Vse učne ure, ki se izvajajo v živo,  potekajo v aplikaciji ZOOM. Učitelj predmeta uro ZOOM vpiše v urnik eAsistenta najmanj tri dni vnaprej. Povezavo za ZOOM pošlje na dijakov elektronski naslov ali pa jo objavi v spletni učilnici. Dijake, ki manjkajo pri šolski uri v ZOOM-u, učitelj v aplikacijo eAsistent vpiše kot manjkajoče. Če je dijak odsoten pri učni uri v ZOOM-u zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, morajo starši o tem obvestiti razrednika in izostanek opravičiti. Če dijak nima računalnika, s katerim bi lahko uporabljal aplikacijo ZOOM, naj starši kontaktirajo Gimnazijo Jurija Vege Idrija (tajnistvo@gimidrija.si ali 05 37 26 800). Šola mu bo za čas šolanja na daljavo zagotovila ustrezno tehnično opremo. Če nima kamere, lahko za slikovno povezavo uporabi mobilni telefon tako, da se na ZOOM prijavi tudi preko te naprave.

Navodila za dijaka

 

  1. Dijak se mora vpisati v aplikacijo ZOOM s svojim polnim imenom in priimkom.
  2. Ves čas šolske ure v ZOOM-u mora imeti vklopljeno kamero.
  3. Če dijak manjka pri šolski uri v ZOOM-u, se njegova odsotnost vpiše v aplikacijo eAsistent.
  4. Ura za ZOOM je vnesena v urnik eAsistenta najmanj tri dni pred izvedbo. Učitelj pošlje povezavo za ZOOM na dijakov elektronski naslov ali pa jo objavi v spletni učilnici. Dijak naj se na ZOOM učno uro pripravi tako, da ima pri sebi vse pripomočke, ki jih potrebuje za pouk predmeta, ki je na urniku.
  5. Pri ZOOM učni uri se dijak vede v skladu s Šolskimi pravili. V primeru neupoštevanja pravil, ga učitelj lahko odstrani od ure in označi odsotnost kot neupravičeno. Učitelj vzrok odstranitve od pouka zapiše v eAsistenta.
Dostopnost