Skoči na glavno vsebino
V ponedeljek, 20. 5., smo tako kot že leta poprej, z dijaki, ki obiskujejo izbirni predmet psihologija v tretjem letniku, obiskali ustanovo, kjer prebivajo, se šolajo in usposabljajo za življenje, otroci in mladostniki z najrazličnejšimi motnjami v duševnem razvoju. Strokovni delavci te ustanove so nas, tako kot vedno, zelo gostoljubno sprejeli, nam predstavili zavod v splošnem in nas popeljali na oddelke, kjer se vzgajajo in šolajo otroci in mladostniki, od razvojnega vrtca do oddelkov, kjer se še vedno šolajo mladostniki do 26. leta. Zanimiv je bil predvsem praktični ogled terapevtov pri delu z otroki, fizioterapevta, logopeda in delovnega terapevta.
To je posebna življenjska izkušnja, v kateri dijaki spoznajo, da imamo neupravičene predsodke do oseb z motnjami v razvoju, saj nas vedno znova presenetijo s svojo dobrovoljnostjo, neposrednostjo in iskrenostjo.
Dostopnost