Skoči na glavno vsebino

V okviru izbirnega predmeta psihologija, je skupina tretješolcev v petek, 15. 6. , obiskala zavod CIRIUS v Vipavi, kjer nudijo bivanje, nego, vzgojo in izobraževanje 138 otrokom in mladostnikom z različnimi motnjami v duševnem razvoju, ki so pogosto spremljane tudi  s telesnimi okvarami in primanjkljaji.

Zelo izčrpno in zavzeto  so nam predstavili ustanovo, aktivnosti  in način dela strokovnih  delavcev –  psihologa, socialnega delavca, fizioterapevtov, logopeda, specialnih pedagogov, … skratka različnih strokovnih profilov, ki skrbijo za pretežno individualno obravnavo  v smislu nege,  šolanja  in rehabilitacije teh  otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.  Dijaki so imeli priliko tudi izkustveno preizkusiti različne pripomočke, ki jih uporabljajo gibalno ovirani otroci in načine fizioterapije.

V okviru tega predmeta so dijaki  v preteklih tednih obiskali tudi Psihiatrično bolnico Idrija, kjer so se seznanili s problematiko duševnih bolezni in motenj ter  Varstveno delovni center, kjer določen del dneva  bivajo in delajo  odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju.

Dostopnost