Skoči na glavno vsebino

Naslednji teden bo šola končno odprla vrata za vse dijake. Pouk bo potekal po nekoliko prilagojenem modelu C.

V šoli bodo ves čas dijaki zaključnih letnikov, dijaki nižjih letnikov pa se bodo v šoli izmenjavali tedensko. Na šoli bo tako ves čas prisotna približno polovica vseh dijakov. Pouk bodo obiskovali dijaki celih razredov!

Tako prvi teden, torej v ponedeljek, 8. 3., pridete v šolo dijaki 1.A, 1.B, 1.M, 2.T in 3.T. Ostali boste imeli v tem tednu pouk na daljavo.

Naslednji teden, v ponedeljek, 15. 3., pridete v šolo dijaki 1.T, 2.A, 2.B, 2.M, 3.A in 3.B, ostali pa boste delali na daljavo.

V šoli je uporaba maske ves čas obvezna, tudi med poukom! Prav tako je potrebno vzdrževati medsebojno razdaljo tako v skupnih prostorih šole, kakor tudi izven nje. Zapuščanje učilnic med odmori, razen zaradi organizacije pouka, ni dovoljeno.

Paziti je potrebno na higieno rok, kašlja in redno prezračevati prostore.

Pri prihodu v šolo dijaki 1. in 2. letnikov uporabljajte glavni vhod, dijaki 3. in 4. letnikov pa zadnji vhod.

Pouk bo potekal po urniku, objavljenem v eAsistentu.

Dostopnost