Skoči na glavno vsebino

No 4

Prevzem spričeval in seznanitev z rezultati spomladanskega roka poklicne mature bo v ponedeljek, 6. 7. 2015 ob 10.00 v predavalnici na Gimnaziji. Kandidati lahko spričevalo prevzamejo osebno ali pa ga na podlagi podpisanega pooblastila v njihovem imenu prevzame druga oseba. Kasnejši prevzem spričeval POM pri tajnici POM: V torek, 7.7. 2015 med 9.00 in 9.30 v zbornici Gimnazije in 13.7. 2015 med 9.30 in 10.00 v zbornici Gimnazije.  

Kandidati se lahko k jesenskemu roku poklicne mature prijavijo v ponedeljek, 6.7. 2015 med 10.30 in 11.00 uro (po razglasitvi rezultatov spomladanskega roka POM), v torek, 7.7. 2015 med 9.00 in 9.30 v zbornici Gimnazije, pri tajnici POM.

Dostopnost