Skoči na glavno vsebino

Čeprav je to šolsko leto močno krojila epidemija in je velik del šolskega leta pouk potekal na daljavo, so se naši dijaki udeleževali različnih tekmovanj iz znanj in mednarodnih srečanj. Slednja so žal tekla na daljavo. Med vsemi dijaki pa je najbolj izstopala Neli Petrič, dijakinja drugega letnika gimnazije, ki je po sklepu učiteljskega zbora prejela priznanje Gimnazije Jurija Vege Idrija. Ta izjemna dijakinja  je uspešna na vseh področjih obveznega gimnazijskega izobraževanja, hkrati pa se vedoželjno in odgovorno odloča tudi za sodelovanje na tekmovanjih, na katerih pobira najvišja priznanja. Tako je osvojila zlata priznanja na tekmovanju iz geografije, kemije in poznavanja sladkorne bolezni.

Svoje znanje in veščine je nadgradila tudi z udeležbo na mednarodnem srečanju BIMUN, simulaciji delovanja OZN, kjer je s tekočo angleščino  in dobrim poznavanjem obravnavane problematike skupaj s svojim sošolcem odlično zastopala našo šolo.

Svoj izziv je videla tudi v urednikovanju zadnje številke šolskega časopisa Cajtng. V kratkem času je uspela nagovoriti tako mlade pesnike in esejiste kot fotografe in likovnike, da so v novi številki priobčili zanimive in privlačne prispevke, ki jih je skupaj s sovrstnikom, grafičnim oblikovalcem, uredila v zanimivo celoto.

Sodelovala je tudi na prireditvi Šinkovčevi dnevi poezije, kjer je zelo subtilno in zrelo prebirala pesmi nagrajenih pesnikov.   Gotovo je Neli ena izmed tistih dijakov, ki še zdaleč ni rekla zadnje besede. Nanjo smo izjemno ponosni!

Dostopnost