Skoči na glavno vsebino

Pouk programa Čipkarske šole Idrija za otroke in mladino bo v šolskem letu 2017/18 potekal na naslednjih oddelkih: Idrija (2 oddelka), Sp. Idrija, Cerkno, Godovič, Črni Vrh, Col, Podkraj, Vipava in Ledine.

Na dan 1. 9. 2017 je vpisanih je 406 učencev, število po posameznih oddelkih, v različnih krajih pa je sledeče: Idrija – 104, Sp. Idrija – 34, Cerkno – 39, Ledine – 17, Godovič – 12, Črni Vrh – 70, Col – 53, Podkraj 17, Vipava -60. Do konca meseca septembra pričakujemo še vpis prvošolcev in ocenjujemo, da bo v šolskem letu 2017-18 čipkarsko šolo obiskovalo 450 otrok in mladih v starosti od 6 – 18 let.

Pouk bo potekal v skladu s šolskim koledarjem na posameznih šolah, kjer oddelki delujejo, vedno v popoldanskem času, 4 ure tedensko za vsakega učenca, v skladu s predmetnikom in učnim načrtom programa Čipkarske šole Idrija za otroke in mladino. Risarka vzorcev bo narisala nove vzorce za delo v programu za otroke in mladino.

Vsebina načrtovanih aktivnosti pa se  nanaša  tudi na tržne dejavnosti Čipkarske šole Idrija.

Predvideno je tudi IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH in sicer za tri skupine udeležencev, v obsegu 70 ur, na šoli v Idriji.

V letnem delovnem načrtu šole so načrtovane tudi DELAVNICE KLEKLANJA, RAZSTAVE ČIPK in PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI, ki bodo potekale v sklopu različnih prireditev, tako v  okviru Krajevne skupnosti oz. Občine Idrija, kakor tudi v drugih občinah po Sloveniji.

Potekalo bo tudi mednarodno sodelovanje :Sodelovanje z mednarodno organizacijo OIDFA.

Razstava čipk na 21. mednarodnem festivalu čipk v Lepoglavi na Hrvaškem od 21. do 24.9. 2017.

Udeležba vsaj enega zaposlenega na 18 .generalni skupščini OIDFA in čipkarskem dogodku »We love lace«, 6.-11.8.2018, Zaandam na Nizozemskem.

Udeležba vsaj enega zaposlenega na čipkarskem dogodku World Lace Congress Brugge 2018, od 17. do 19.8.2018, prijave do 1.11.2017.

Sodelovanje  mednarodnem klekljarskem natečaju: World Lace Congress Brugge: Dreams in dimensions 25x25x25.

 

Dostopnost