Skoči na glavno vsebino

Gimnazija Jurija Vege končuje tretje leto projekta PODVIG. Svoje večletne izkušnje smo delili z Gimnazijo Postojno. ITS MUN je predstavil potek dela, ki je pripeljal do izdelave resolucije HRC na temo Ending the use of torture as a method of coercion, ITS KulArt je predstavil nekatere končne izdelke dijakov na umetniški ravni, napr. video »Harry Potter in gimnazija«. Pri ITS NARMI so dijaki izdelali projektno nalogo, videofilm ki osvešča, spletno stran in verižni eksperiment. Teme so bile aktualne: Covid-19, rakava obolenja, nanotehnologija…  Poudariti je potrebno, da so bili vsi ITS usmerjeni v razvijanje kompetenc podjetnosti pri dijakih: aktiviranje virov, motivacija in vztrajnost, etično in trajnostno mišljenje, kreativnost, sodelovanje z drugimi in še nekatere druge.  V nadaljevanju je profesorica matematike pokazala učne ure iz časa šolanja na daljavo. Vsebina izbirnega predmeta »uporabna matematika« je bila življenjska-obrestne mere pri bančnih varčevanjih in posojilih. Vzgoja za solidarnost, izbirni predmet, je imel ciljno nalogo vzpodbujati prostovoljstvo v lokalnem okolju ter spoznavanje drugačnosti. Poudarek je bil na veščinah dela z drugimi ter etično in trajnostno mišljenje.  Vsekakor se lahko zaključi, da se je čas, ko je bila šola usmerjena v frontalni pouk zaključil, vse bolj se prepoznavajo potrebe razvijanja veščin pri dijakih in pridobivanje posebnih znanj. (diseminacija projekta  PODVIG)

Dostopnost