Skoči na glavno vsebino

Dijake in starše vabimo, da se prijavijo na Razpis za subvencijo iz šolskega sklada za dvodnevne ekskurzije in tedne športa (razen za Nerezine) za šolsko leto 2017/18.

Vlogi za subvencijo iz šolskega sklada obvezno priložite fotokopijo zadnje Odločbe o otroškem dodatku.

Vloge oddajte do vključno 16. oktobra 2017 na tajništvo šole. Nepopolnih in prepoznih vlog ne bomo obravnavali.

 

Dostopnost