Skoči na glavno vsebino

Danes smo na šoli podelili spričevala maturantom splošne mature. Maturo je maturo prvič opravljalo 51 dijakinj in dijakov.

50 jih je bilo uspešnih, kar pomeni 98 % uspešnost s povprečno oceno 20,07. Najbolje so se odrezali pri fiziki, kemiji in nemščini, kjer je rezultat za več kot pol ocene nad državnim povprečjem. Nadpovprečen rezultat so dijaki še dosegli pri slovenščini, matematiki na višjem nivoju in psihologiji.
Dve maturantki, Tijana Leban in Maruša Petrovčič sta dosegli izjemen uspeh na maturi, 33 točk od 34.
Na svečani podelitvi maturitetnih spričeval sta za izjemen uspeh na maturi prejeli Priznanje šole. Tovrstno priznanje podelimo dijakom za izjemne dosežke in za prispevek k prepoznavnosti šole na vseh področjih. Tako je Tijana Leban prejela Priznanje šole še za številna  zlata priznanja iz logike in naravoslovja, ki jih je prejela tekom štiriletnega udejstvovanja na državnih tekmovanjih. Maruši Petrovčič je poleg izjemnega uspeha na maturi prejela Priznanje šole še za dosežke na različnih tekmovanjih, uspešno sodelovanje pri šolskem in izven šolskem delu ter večletno prizadevno delo v šolski skupnosti.
Poleg Tijane in Maruše pa je Priznanje šole prejela še Tara Caruso Bizjak za neprecenljive ustvarjalne prispevke na različnih umetniških področjih.
Na dosežke dijakov smo izjemno ponosni, še posebej, ker so znali in zmogli v tej izjemno stresni situaciji zbrati moč, pokazati svojo zrelost in dokazati, da so generacija, ki ji lahko zaupamo svojo prihodnost!
Verjamem, da bodo na svoji študijski poti uspešni, predvsem pa si želimo, da se po končani študijski poti vrnejo v domače kraje!
Karmen Vidmar, ravnateljica
Dostopnost