Skoči na glavno vsebino
Splošno maturo je letos opravljalo 47 dijakinj in dijakov. žal eden ni bil uspešen. To pomeni, da je skupen uspeh na maturi 97,8%- Dijaki so v povprečju zbrali 20,59 točke, kar je zelo lep rezultat. Dijaki so najboljši rezultat dosegli pri kemiji, kjer je rezultat kar za eno oceno višji od je državnega povprečja.
Trije dijaki so dosegli 30 ali več točk. Tako sta zlata maturanta postala Luka Trošt in Vita Grudnik, ena dijakinja, ki ne želi biti imenovana, pa je postala diamantna maturantka, saj je zbrala vse točke na maturi.
Vse maturantkam in maturantom čestitamo za opravljeno maturo. Želimo jim, da bodo znali vse, kar so  pridobili v gimnaziji, nadgraditi in uspešno nadaljevati in zaključiti nadaljnje izobraževanje.  Naj jim srednješolska leta ostanejo v lepem spominu, predvsem pa si vsi skupaj želimo, da bodo po končanem izobraževanju svojo prihodnost gradili v domačem kraju.
Dostopnost