Skoči na glavno vsebino

je primerna oblika izobraževanja za kandidate, ki se želijo pripravljati na izpite samostojno, brez organiziranih predavanj, ali za kandidate, ki želijo opraviti še kak manjkajoči izpit za dokončanje programov, za katere je naša šola verificirana (mehatronik operater, strojni tehnik, strojni tehnik PTI, gimnazija). To obliko priporočamo odraslim, ki nimajo zaključenega izobraževanja in želijo opraviti manjkajoče izpite ali opraviti prekvalifikacijo v drugi poklic.

Za vsakega kandidata pripravimo individualni načrt za izvedbo in dokončanje programa. Pri tem se kandidatu priznava dosežena izobrazba, že opravljeni izpiti in njegove delovne izkušnje.
Na govorilnih urah ga učitelj posameznega predmeta seznani z učnim načrtom in predlaga ustrezno učno gradivo. Kandidati imajo pred izpitom možnost treh konzultacij, v kateri pridobijo informacijo o snovi in literaturi. Konzultacije se plačujejo po veljavnem ceniku. Posamezna ura konzultacija je  25,00 €.

Kandidati, ki se izobražujejo v samoizobraževanju, morajo prav tako samostojno pridobiti praktična znanja in veščine programov mehatronik operater ali strojni tehnik).

K izpitom lahko pristopajo po predhodnem dogovoru z organizatorjem izobraževanja odraslih. Za pristop k izpitu je potrebno oddati prijavnico in poravnati stroške izpita pri organizatorju IO.

Stroški vodenega samoizobraževanja so odvisni od števila izpitov in konzultacij. Opravljanje posameznega izpita stane 45 €. Vpisnina je 120,00 €. Kandidati se z vpisom zavežejo, da bodo v šolskem letu opravljali najmanj 3. izpite, ki jih ob vpisu tudi plačajo. Dva izpita sta že všteta v vpisnini, enega pa morajo kandidati plačati pri vpisu.

Zainteresirani kandidati najprej pošljejo mejl na io@gimidrija.si, ki vsebuje ime in priimek kandidata, naslov, emšo in davčna ter smer zanimanja.

Dostopnost