Literarni natečaj za srednješolske pesnike

 

Šinkovčevi dnevi poezije (ŠDP) želijo spodbuditi pesniško ustvarjalnost, izmenjavo pesniških veščin, literarna druženja ter srečevanje različnih generacij. Posvečeni bodo pesniku Črtomiru Šinkovcu (1914-1983), rojenemu na Vojskem nad Idrijo, ki je bil zgleden primer zavednega primorskega literarnega ustvarjalca, a v zgodovini nekoliko nepravično zapostavljen literat. Šinkovčevi dnevi poezije bodo potekali, če se bodo razmere zaradi epidemije koronavirusa normalizirale, v soboto 4. 7. 2020 na Vojskem, v nasprotnem primeru bomo sklepno prireditev  izvedli v virtualni obliki na spletu. V vsakem primeru pesniški dnevi tudi tokrat bodo.

 

NATEČAJ

Organizacijski odbor v sklopu Šinkovčevih dnevov poezije razpisuje literarni natečaj, ki je namenjen pesnikom treh kategorij:

pesnikom, mlajšim od 19 let,

pesnikom, starejšim od 19 let, ter

pesnikom – Slovencem v zamejstvu in po svetu.

 POGOJI ZA SODELOVANJE

Vsak pesnik lahko sodeluje v obeh temah, in sicer v vsaki z največ po tremi pesmimi.

Določeni sta dve temi:

1) pesmi o naravi (omenjena kategorija obsega pesmi o varovanju narave, okolja, zdravja, miru in sploh nadaljnjega trajnostnega razvoja sveta). Z nagrajenimi pesmimi v omenjeni kategoriji bomo sodelovali na mednarodnem tekmovanju, ki ga bo na to temo predvidoma letos jeseni razpisala Organizacija združenih narodov v New Yorku.

2) prosta tema.

Prispevek naj bo napisan z urejevalnikom MS Word. Uporabite pisavo Times New Roman, velikosti 12, razmik naj bo enojni, besedilo pa brez posebnih grafičnih in drugih oblikovanj, dodatkov in fotografij. Domači pesniki naj oddajajo prispevke v slovenskem jeziku, Slovenci v zamejstvu in po svetu pa v slovenskem, ali jeziku svoje države.

POŠILJANJE PRISPEVKOV

Pesmi s prijavnico je potrebno poslati na e-naslov: oi.idrija@jskd.si, zadeva: natečaj – Šinkovčevi dnevi poezije. Pesmi morajo biti označene samo s šifro, ki si jo sami dodelite. Na prijavnici označite, v katero kategorijo pesnikov spadate ter v kateri temi sodelujete.

Rok za oddajo prispevkov je 7. 6. 2020.

Nagrajenim avtorjem bo ponujeno brezplačno sodelovanje na ustvarjalni delavnici z Barbaro Korun na Šinkovčevih dnevih poezije 4. 7. 2020, na Vojskem. Prvonagrajenim v vsaki kategoriji bo ponujena tudi aktivnost v Partizanski tiskarni Slovenija. Pesnik bo lahko svojo nagrajeno pesem sam s pomočjo oskrbnika postavil s starimi črkami in jo v nekaj izvodih natisnil na ročnem tiskalniku v omenjeni tiskarni.

 

Dostopnost