Skoči na glavno vsebino

Mens sana in corpore sano.  (Juvenal) 

Športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in značilnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. S svojimi cilji, vsebinami in metodami dela prispeva k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, hkrati pa ga razbremeni in sprosti po napornem šolskem delu. Vzgaja in nauči ga, da bo v letih odraslosti in starosti bogatil svoj prosti čas tudi s športnimi vsebinami. Z zdravim načinom življenja bo tako lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem.

Program športne vzgoje poteka v vseh letnikih gimnazije. Na leto mu je namenjeno 105 ur rednega pouka. Dijaki imajo tedensko tri ure športne vzgoje, nova športna znanja pa si pridobivajo tudi na tednih športa v okviru obveznih izbirnih vsebin in športnih dni. Šola sodeluje tudi na šolskih športnih tekmovanjih, državnih in mednarodnih, kjer naši dijaki dosegajo odlične rezultate.

Dostopnost