Skoči na glavno vsebino

UWC, oziroma United World Colleges, je skupina mednarodnih šol v tujini, ki s pomočjo izobraževanja združuje ljudi, narode in kulture in spodbuja k miru in trajnostni prihodnosti. Razpisujejo štipendije za gimnazijce 2. in 3. letnika.

V sredo, 16.12.2020, bodo organizirali ZOOM predstavitev za zainteresirane dijake. Več o dogodku lahko izveste na FB strani: 

https://www.facebook.com/events/3708511999205388/

Več o šolah UWC: UWC vzgaja mlade iz vseh družbeno-ekonomskih skupin v duhu mednarodnega razumevanja. Namen izobraževanja na UWC šolah je spodbujanje k pozitivnim družbenim spremembam. Zaradi svoje izjemne kulturne pestrosti, šole UWC vzpodbujajo dijake k izpolnjevanju UWC vrednot, to so med drugim mednarodno in medkulturno razumevanje, spoštovanje raznolikosti, osebna odgovornost in integriteta, medsebojna odgovornost in varovanje okolja. Vsako šolo, ki jih je danes po celem svetu že 18, obiskujejo mladi iz približno 90-ih različnih držav.

Dijaki opravljajo program Mednarodne mature (International Baccalaureate oz. IB), ki predstavlja akademski del programa. Poleg tega je program UWC šol popestren s številnimi obveznimi obšolskimi aktivnostmi, kot so na primer prostovoljno delo, sodelovanje z lokalnimi organizacijami, spodbujanje samoiniciativnosti in krojenje lastnih projektov.

Kot tudi drugi selekcijski odbori UWC šol po svetu, Slovenija že 37 let zapored pošilja izbrane dijake po svetu. Le-ti odidejo na dvoletno šolanje, ki je financirano s strani štipendij, ki jih dijaki prejmejo od društva UWC Slovenija.

Spletna stran:

Facebook stran društva:

Instagram stran društva:

Dostopnost