Skoči na glavno vsebino

Dijake 3. M obveščamo, da je na spletni strani http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/ objavljeno stanje prijav za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja. 

Najkasneje do 6. junija 2019 lahko prijavljeni kandidati svojo prijavnico za vpis prenesejo iz srednje šole, kjer jo imajo sedaj, na drugo srednjo šolo oz. drug program, če menijo, da je to za njih ustrezneje in si bodo na ta način zanesljiveje zagotovili vpis. 

Dostopnost