Skoči na glavno vsebino

Letošnja zaključna slovesnost se je zaradi tragičnega dogodka osredotočila predvsem na podelitev pohval najboljšim dijakom. Tistim, ki so dosegli odličen uspeh, še posebej odličnim vsa štiri leta, uspešnim dijakom na naravoslovnem,družboslovnem in ustvarjalnem področju. In na koncu je ravnateljica Karmen Vidmar pohvalila vse, ki so uspešno zaključili šolsko leto. Najuspešnejša dijaka, letošnja maturanta, sta prejela priznanje šole in zlato priznanje šole. Maturantka Katja Klemen je za  štirileten odličen učni uspeh, za urednikovanje šolskega časopisa in za vodenje številnih kulturnih prireditev po sklepu konference zaslužila priznanje šole. Njen sošolec Maj Kristan pa  je za stalen odličen učni uspeh, za vrhunske rezultate v naravoslovju skozi vsa štiri leta šolanja ter za sodelovanje na kulturnem področju po sklepu učiteljskega zbora in potrditvi sveta šole dobil zlato priznanje šole. In kot je njegova profesorica matematike poudarila, je bil med 24 slovenskimi dijaki, ki so letos prejeli po dve zlati priznanji. Oba nagrajena dijaka sta na začetku slovesnosti nagovorila dijake in učitelje in se tako v imenu celotne generacije poslovila ter zahvalila za znanje in priložnosti, ki sta jih dobila na GJV. Spodbudne besede ob slovesu izjemne generacije letošnjih maturantov.

Dostopnost