Skoči na glavno vsebino

Šolska malica

1. Prijava na šolsko malico

  • se vloži na predpisanem obrazcu organizatorju šolske prehrane
  • praviloma se odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom
  • se lahko kadarkoli prekliče (pisna odjava), preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica

S prijavo na šolsko malico se dijak oz. starši zavežejo, da bodo:

– plačali prispevek za šolsko prehrano

– spoštovali pravila šolske prehrane

– pravočasno odjavili posamezni obrok v skladu s pravili šolske prehrane

– plačali polno ceno obroka (2,42 eur), če obroka ne bodo pravočasno odjavili (subvencija)

2. Odjava posameznih obrokov

V primeru odsotnosti, se morajo dijaki odjaviti od malice.

Če se dijak, ki je upravičen do subvencije*, ne odjavi, mu ne pripada subvencija in mora plačati celotno ceno malice!

*Za prvi dan odsotnosti mu v primeru bolezni ali izrednih razmer pripada subvencija.

Dijaka, ki je odsoten zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

ODJAVA do 12. ure za naslednji dan na elektronski naslov

odjava@gimidrija.si

Navedite: Ime in priimek, razred, predvideno št. dni odsotnosti (datumi).

V kolikor se odsotnost podaljša, je potrebna naknadna odjava.

Oddajanje vlog za subvencijo malice ni več potrebno. Upravičenost do subvencije bo izhajala iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki bo ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Jedilniki:

Dostopnost