Gifted education

Much valuable experience has been gained from the beginning of implementing Koncept vzgojno izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju ( Concept of Gifted Education in Secondary Schools) in 2007 (Council of Experts of the Republik of...

Activities and achievements

Activities All students can voluntary participate in a wide variety of extracurricular activities, which enrich their lives and give them an opportunity to develop their talents and potentials and help them grow their self-esteem. Some current activities are: Drama...

Pravilniki

Preberite si: Zakon o gimnazijah Spremembe in dopolnitve Zakona o gimnazijah Zakon o srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju Spremembe in dopolnitve Zakona o srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju Pravilnik o hišnem redu pravilnik o ocenjevanju navodila...

Svet staršev

Starši organizirano uresničujejo svoj interes preko sveta staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestankom oddelka. Sestava Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021 Zapisnik, 6. 2....

Šolski zvonec

ura: 7.55 – 8.40 ura: 8.45 – 9. 30 ura: 9. 35 –  10. 20 Odmor 25 min ura:10. 45 – 11.30 ura: 11.35 – 12.20 ura: 12.25 – 13.10 ura: 13.15 – 14.00 ura: 14.05 – 14.50
Dostopnost