Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

Starši organizirano uresničujejo svoj interes preko sveta staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestankom oddelka. Sestava Sveta staršev v šolskem letu 2022/2023 Zapisnik 29. 9. 2022...

Pravilniki

Preberite si: Zakon o gimnazijah Spremembe in dopolnitve Zakona o gimnazijah Zakon o srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju Spremembe in dopolnitve Zakona o srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju Pravilnik o hišnem redu pravilnik o ocenjevanju...

Letni koledar

ŠOLSKI KOLEDAR 2022/2023 2022 četrtek 1. 9. ZAČETEK POUKA ponedeljek – petek 31. 10.  –  4. 11. JESENSKE POČITNICE petek 23. 12. PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI torek-petek 27. 12. –  30. 12. NOVOLETNE POČITNICE 2023 petek 13. 1.*...

Svet šole

Svet šole predstavljajo trije predstavniki ustanovitelja, od katerih je eden predstavnik lokalne skupnosti, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov. Predsednica sveta je Manica Seljak, predstavnica zaposlenih, namestnica pa...

Šolska malica

1. Prijava na šolsko malico se vloži na predpisanem obrazcu organizatorju šolske prehrane praviloma se odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom se lahko kadarkoli prekliče (pisna odjava), preklic velja z naslednjim dnem...
Dostopnost