Konzultacije

Šolsko leto 2018/2019

Učitelj Dan in ura
Beovič David
Bogataj Nataša
Brložnik Danijela pet. 7. uro
Česnik Vončina Irena
Boh Marija
Drev Jurij
Gnezda Irma
Graovac Nataša
Gregorač Srečko
Justin Jerman  Maja pon. 7. uro
Kalan Branko
Kavčič Andrej
Klenovšek Ivan
Kokošar Romana
Kremžar Jerman Maria Ana
Klasinc Magdalena
Lipušček Sergeja  po dogovoru
Mrak Ester
Pirih Tanja  po dogovoru
Pivk Tatjana  po dogovoru
Poljanšek Marjanca  po dogovoru
Rejec Janja
Rudolf Božena
Seljak Manica  po dogovoru
Slak Karmen
Slekovec Bogdan
Stepančič Klavdija  tor. 7. uro
Šemrl Kosmač Valerija
Švab Milada  pet. 6. uro
Tratnik Jerneja
Tuta Bojan
Uršič Silva  po dogovoru
Velikanje Jasmina
Verdnik Irena   po dogovoru
Vončina Robert
Završki Srečko