Erasmus+

Varno in spodbudno učno okolje

Šola je vključena v razvojni projekt Varno in spodbudno učno okolje. Namen projekta je oblikovanje šolske strategije, ki bi pripomogla k oblikovanju boljše klime, spodbujanju socialnih veščin in zmanjšanju neželenega vedenja.

Projektni tim sestavljajo Ana Bajt, Jasmina Velikanje, Tanja Pirih in Silva Uršič.

Trajanje projekta in časovni okvir:

2020/21: 36-urni program usposabljanja tima in njegovo vmesno preizkušanje aktivnosti ob podpori OE ZRSŠ s končnim rezultatom: strategijo VSUO za raven šole, ki se jo vključi v LDN in letne priprave ter poveže z ostalimi projekti in aktivnostmi na šoli.

2021/22: Na osnovi strategije in LDN šola sistematično izvaja aktivnosti VSUO in jih spremlja. Tim se izobražuje v izbirnih modulih. Poteka tudi izmenjava izkušenj, primerov in kolegialno podpiranje v okviru regijskih mrež in s pomočjo OE ZRSŠ.

2022/23: nadaljevanje in skupni posvet s FS, trajnostni načrti šol.

Dostopnost