Kontakti

Ustanovitelj: REPUBLIKA SLOVENIJA
Sedež šole: Študentovska 16, 5280 Idrija
Ravnateljica: Karmen Vidmar, prof.
Tajnica: Jerneja Tratnik, Mateja Kogej
Računovodkinja: Mateja Kogej
Organizator izobraževanja odraslih: Valerija Šemrl Kosmač
 Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:                                                                       Nadja šuligoj Kunilo      05 335 8413   nadja.kunilo@gimng.si
Telefonske številke
Tajništvo:

05 37 26 800,

tajnistvo@gimidrija.si

Ravnateljica:

05 37 26 801

ravnatelj@gimidrija.si

Zbornica: 05 37 26 806
Računovodstvo:

05 37 26 805,

racunovodstvo@gimidrija.si

Svetovalna služba:

05 37 26 804

ana.bajt@gimidrija

Knjižnica:

05 37 26 807

knjiznica@gimidrija.si

Izobraževanje odraslih:

05 37 26 803,

io@gimidrija.si

Pomočnica ravnatelja:
Kuhinja: 05 907 53 28
Poklicna šola – Prelovčeva 2:
Zbornica: 05 90 75 310

Uradne ure
tajništvo: vsak dan od 9. do 11. ure
blagajna: vsak dan od 9. do 11. ure