Razred Razrednik
1.A Ester Mrak
1.B Irena Verdnik
1.M Jurij Drev
1.T Klavdija Stepančič
2.A Marjanca Poljanšek
2.B Romana Kokošar
2.M Tanja Pirih
2.T Sergeja Lipušček
3.A Maja Justin Jerman
3.B Nataša Graovac
3.T Silva Uršič
3.M Srečo Završki
4.A Jerneja Tratnik
4.B Manica Seljak
4.T Jasmina Velikanje